Naprawy elektryczne – instalacja aluminiowa.

W poprzednim wpisie opisałem hipotetyczną sytuację, gdy koniecznie musimy skontaktować się z elektrykiem – coś nam nie działa i możliwie szybko chcemy się w awarią instalacji uporać. Wspomniałem, że kluczowa jest rozmowa z elektrykiem, który takich napraw elektrycznych dokonuje. Konkludowaliśmy, że naszą instalację elektryczną i jej bezpieczeństwo najlepiej powierzyć specjaliście, który może legitymować się dyplomem szkoły elektrycznej i uprawnieniami SEP – mamy wtedy pewność, że nasza awaria instalacji zostanie naprawiona bezpiecznie i skutecznie. Nie tylko Lublin, ale i większość miast w Polsce boryka się z problemem starych instalacji, których naprawa jest „łataniem” błędów z przeszłości budownictwa. Instalacje aluminiowe mają znacznie mniejszą trwałość i awaryjność niż miedziane. Mieszkania z popularnymi „topikami” wciąż stanowią większość, a przesiadka na „esy” potrwa jeszcze wiele lat.

Nieuczciwi elektrycy, tacy również istnieją, wykorzystują fakt, że przeciętny Kowalski nie zna się na prądzie i jego przepływie i próbują „naciągać” klientów na niepotrzebne operacje na instalacji, zwłaszcza w instalacjach aluminiowych jest pole do popisu, jeśli chodzi o koszty. Oczywiście, jako elektryk polecam wszystkim użytkownikom instalacji aluminiowych remont instalacji i zmianę na instalację miedzianą, taka instalacja ma domyślnie ochronę przeciwporażeniową PE obejmującą całe mieszkanie, instalacja aluminiowa takich zabezpieczeń domyślnie nie ma. Tworzy się protezy zabezpieczeń antyporażeniowych jak tzw „zerowanie” ale jest to rozwiązanie tymczasowe i do końca nie pewne, a więc nie chroniące przez porażeniem w dostateczny sposób. Jeśli klient nie zgadza się na remont instalacji elektrycznej, wymianę instalacji z aluminiowej na miedzianą, wymianę lub modyfikację tablicy rozdzielczej wtedy do dyspozycji są inne rozwiązania, np. segmentowa wymiana instalacji, powoli, pokój po pokoju, pomieszczenie po pomieszczeniu wymienia się przewody z aluminium na miedź. Nie trzeba dokonywać od razu całego remontu, jest możliwość współpracy dwóch instalacji w ramach jednego mieszkania. Trzeba tylko wiedzieć jak jej dokonać bez uszczerbku na bezpieczeństwie, które jest w elektryce najważniejsze.

Odpowiednie połączenie segmentów instalacji aluminiowych z miedzianymi jest trudne i wymaga dbałości o szczegóły. W łączeniach wykorzystuje się specjalne kostki, przeznaczone tylko do łączenia instalacji aluminiowych z miedzianymi. Są one specjalnie wyprofilowane i umożliwiają aplikację pasty zabezpieczającej, która chroni styki łączeniowe przed utlenianiem, niebezpiecznym procesem dotykającym przewody aluminiowe. Utlenianie w tak newralgicznych punktach jak połączenia segmentów instalacji jest niebezpiecznie, bo zaburza swobodny transport elektronów po przewodniku, powoduje iskrzenie co w efekcie może skutkować pożarem. Odpowiednio zaaplikowana pasta bezpiecznie połączy segmenty instalacji, zapewniając bezpieczeństwo.

Reklama